WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie e-learningowe "Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników"

Data utworzenia: 15-02-2021 ; Data wydarzenia: 15-02-2021

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenie e-learningowe nt.
Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie procesu zakładania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szkolenie jest bezpłatne, dostępne przez całą dobę od dnia 15.02. do 15.04.2021 r.

Szkolenie składa się z 6 modułów:

Moduł I. Regulacje prawne

Moduł II. Definicje w przedsiębiorczości

Moduł III. Główne kroki w zakładaniu działalności gospodarczej oraz rejestracja działalności

Moduł IV. KRUS a działalność gospodarcza, ZUS dla osób zakładających działalność

Moduł V. Przykłady dobrych praktyk rozwoju działalności pozarolniczej

Moduł VI. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest zapoznanie się z jego treścią oraz pozytywne zaliczenie testu, poprzez udzielenie 80% poprawnych odpowiedzi. Po tym etapie uczestnik otrzyma dokument potwierdzający zaliczenie szkolenia. Do udziału w szkoleniu zapraszamy rolników, ich małżonków i domowników,  prowadzących działalność rolniczą, którzy są zainteresowani rozpoczęciem działalności pozarolniczej (wyłącznie osoby pełnoletnie).

Szkolenie przygotowała mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul, specjalista ds.przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pomocą niżej podanego linka:

  https://forms.gle/iaVn8hZ2bBpgfTKW9

Po rejestracji otrzymają Państwo e-maila z dostępem do platformy szkoleniowej.

Możliwość rejestracji na szkolenie rozpoczyna się 15 lutego 2021 r.

Szczegółowych informacji udzieli: Joanna Zarucka, j.zarucka@w-modr.pl, tel: 665 892 879.

Źródło: fotografia: https://pixabay.com/pl/
Opracowanie: Joanna Zarucka