WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Projekt badawczy - Agroturystyka na nowo

Data utworzenia: 10-02-2021

Projekt badawczy - Agroturystyka na nowo

Projekt zrealizowany w roku 2020 przez CDR Oddział w Warszawie, miał na celu identyfikację barier rozwoju agroturystyki, kierunków jej rozwoju, także w kontekście pandemii COVID19, zmian klimatu, rozwoju technologii informacyjnych i nowych środków komunikacji. Wnioski z badania  mogą stanowić użyteczne wskazówki dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych. 

W wyniku przeprowadzonego badania, powstał raport opowiadający o polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy. W raporcie  zawarto kluczowe wnioski wynikające z procesu badawczego, które mogą zainteresować osoby podmioty zaangażowane w działalność agroturystyczną.

Raport „Agroturystyka na nowo” do pobrania TUTAJ

Źródło: http://ksow.pl/
Opracowanie: Renata Kierska