WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs wspomnień o warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku

Data utworzenia: 09-02-2021

Konkurs wspomnień o warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie miesiąc temu ogłosił konkurs mający na celu zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Rezultatem konkursu będzie zbiór prac ukazujących wspomnienia o zwyczajach, tradycjach, wartościach duchowych, ale także historie i refleksje obrazujące zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu ludzi zwykłych i niezwykłych z obszarów wiejskich Warmii i Mazur w XX wieku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do lepszego zrozumienia życia ludzkiego przez przyszłe pokolenia, wzbogaci ich wiedzę o wartości, które nie powinny pozostać zapomniane i nie mogą zaniknąć. Dzięki realizacji tego zamysłu ocalimy od zapomnienia losy wielu mieszkańców naszej warmińsko-mazurskiej społeczności. Pragniemy w ten sposób zatrzymać wspomnienia, bo właśnie one stanowią cząstkę dziedzictwa kulturowego.

Największą wartością prac będzie zapis wspomnień związanych z przeżyciami ludzi, tradycjami, obyczajami czy nawet zwykłymi codziennymi wydarzeniami rodzinnymi, które właśnie na wsi miały nierzadko bogatą oprawę. Przewidujemy, że przekazane wspomnienia, każde będące inną opowieścią, innym zdarzeniem, inną refleksją, dzięki ich spisaniu, pozostaną żywe. Nagrodzimy wspomnienia 3 autorów najwyżej ocenione przez zespół redakcyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie i włączeniem się do inicjatywy Ośrodka prosimy o przesłanie pisemnych prac w terminie do 30 września 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin, zamieszczone są w załączeniu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie tworzenia materialnych świadectw o życiu ludzi z warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku.

Opracowanie: Monika Hodór