WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Brexit - Warunki współpracy między UE, a Wielką Brytanią w zakresie wymiany handlowej towarami (zwierzęta, żywność i produkty pochodzenia zwierzęcego)!

Data utworzenia: 19-01-2021

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Od 1 stycznia 2021 r. unijne przedsiębiorstwa, które kupują towary z Wielkiej Brytanii i wprowadzają je na rynek UE, stały się importerami, a te, które dystrybuują produkty do Wielkiej Brytanii, eksporterami. Wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym dokumentacji i certyfikacji) w handlu UE-Wielka Brytania ma przebiegać zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Pakiet umów UE - Wielka Brytania został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:444:TOC

Więcej informacji nt. zmian w relacjach UE - Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje

W powyższych materiałach można znaleźć także prezentację dotyczącą nowych zasad wymiany handlowej pomiędzy UE i Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego, przygotowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tematami, szczególnie w zakresie:

  1. Importu zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z Wielkiej Brytanii do UE - https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/import-zwierzat-zywnosci-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego-z-wielkiej-brytanii-do-ue
  2. Eksportu zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii - https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/eksport-zwierzat-zywnosci-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego-z-ue-do-wielkiej-brytanii

     

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/
Opracowanie: Rodian Pawłowski