WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Data utworzenia: 07-01-2021

Nowe przypadki ASF

Zgodnie z ostatnimi Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2020 potwierdzone zostały kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim.

Na terenie naszego województwa potwierdzono 69 nowych przypadków ASF u dzików.

Przypadki te występowały na terenach powiatów:

 • olsztyńskiego (29),
 • ostródzkiego (24),
 • elbląskiego (3),
 • bartoszyckiego (2),
 • ełckiego (2),
 • piskiego (2),
 • iławskiego (1),
 • kętrzyńskiego (1),
 • M. Elbląg (1),
 • M. Olsztyn (1),
 • mrągowskiego (1)
 • oleckiego (1),
 • szczycieńskiego (1).

Łącznie w 2020 roku w naszym województwie wykryto 1376 przypadków ASF u dzików, w całym kraju liczba wykrytych przypadków wyniosła 4078 (mapa z rozmieszczeniem przypadków w województwie warmińsko-mazurskim w załączeniu).

W związku z powyższym przypominamy rolnikom i producentom trzody chlewnej o przestrzeganiu zasad Bioasekuracji w swoich gospodarstwach!

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia w formie e-learningu pt. "Zasady przeciwdziałania chorobom trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem Afrykańskiego Pomoru Świń", które dostępne jest na platformie moodle – szczegóły na stronie internetowej ośrodka - https://wmodr.pl/informacje/2185

Opracowanie: Rodian Pawłowski