WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie webinarium "Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie warmińsko – mazurskim"

Data utworzenia: 08-12-2020

Webinarium „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie warmińsko – mazurskim” to operacja, która została realizowana w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020.

Jej głównym celem było zaznajomienie producentów z wprowadzonym w 2018 roku Programem dla Polskiego Ziemniaka, zakładającym gruntowną restrukturyzację branży poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości fitosanitarnych i rynkowych. W webinarium wzięło udział blisko 150 słuchaczy z całej Polski, zarówno rolników, doradców jak i przedstawicieli instytucji branżowych.

Po latach ciągłego zmniejszania się powierzchni upraw tego gatunku w kraju, ziemniak znów zaczyna pełnić ważną funkcję w płodozmianach gospodarstw w województwie warmińsko – mazurskim, jednak aby osiągnąć zadowalające efekty konieczne jest nie zadbanie o cały proces produkcji. Zaczynając od wyboru odmiany i stanowiska uprawy, poprzez zastosowanie systemu nawadniającego, aż do sprzedaży plonu z jak najlepszym efektem ekonomicznym, dlatego program webinarium zakładał szeroki zakres tematyczny.

Jan Wiechowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, oddziału w Nowym Mieście Lubawskim, przybliżył temat bioasekuracji jako podstawowego elementu dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności. Przedstawił jak wyglądają obecnie badania nad bakterią Clavibacter michiganensis i jej wykrywalnością w gospodarstwach na terenie województwa warmińsko- mazurskiego oraz w jaki sposób dążyć do uwolnienia gospodarstw od tego patogenu.

Prof. UWM Sławomir Szymczyk zapoznał słuchaczy z tematem systemów nawodnieniowych w polskich uwarunkowaniach, jak wygląda sytuacja nawodnieniowa w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego oraz z jakich mechanizmów wsparcia mogą skorzystać rolnicy przy budowie instalacji nawodnieniowych.

O tym jak istotny jest udział w systemach jakości żywności opowiedziała słuchaczom Katarzyna Ostrowska, specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie. W swojej prelekcji podkreśliła jak ważnym elementem w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej jest uczestnictwo w certyfikowanych systemach jakości żywności. Prelegentka wskazała także przykłady ziemniaków oraz produktów z ziemniaka, które posiadają znak jakości Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. W wystąpieniu przekazała też informacje na temat wymagań jakie muszą spełniać produkty zarejestrowane w unijnych systemach jakości, oraz zwróciła szczególną uwagę na korzyści związane ze stosowaniem znaków potwierdzających specyficzną jakość artykułów rolno-spożywczych.

Czego oczekują konsumenci od producentów w XXI wieku, czym jest marka i jak ją promować dowiedzieli się słuchacze od Marcina Bańcerowskiego, reprezentującego Polską Federację Ziemniaka. Wskazał on na jakie cechy produktu zwracają uwagę kupujący i jak skutecznie budować świadomość konsumenta.

Podczas webinarium nie zabrakło prelekcji przedstawiciela SIR w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się o sposobie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zasadach tworzenia grup operacyjnych oraz założeniach działania „Współpraca”. 

Opracowanie: Maja Jurczak