WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warsztaty dla małych i średnich przetwórców mleka

Data utworzenia: 19-11-2020 ; Data wydarzenia: 19-11-2020

Warsztaty dla małych i średnich przetwórców mleka

Diagnoza problemów i sposoby rozwiązań w pracy małej mleczarni, czy prezentacje dobrych praktyk w produkcji serów - to obszar tematyczny, który poruszony zostanie podczas warsztatów organizowanych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Wydarzenie jest częścią projektu „SUDAPS: Suport for Dairy Production Sector in RIS Regions” realizowanego przez Instytut we współpracy z Uniwersytetem w Turynie, który jest finansowany ze środków EIT Food – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności, która jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której stawia sobie za cel stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Parterem warsztatów w Polsce jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Warsztaty realizowane w dwóch blokach tematycznych dedykowane są małym i średnim przetwórcom mleka oraz producentom mleka - hodowcom bydła mlecznego.

Pierwszy z nich odbędzie się w dniach  23-24 listopada br., więc jeżeli przetwarzasz w swoim gospodarstwie mleko i chcesz poszerzyć swą wiedzę i umiejętności  - zarejestruj się już dzisiaj!

https://www.eventbrite.com/e/warsztaty-dla-maych-i-srednich-przetworcow-mleka-tickets-128932946915

Źródło: https://www.facebook.com/EITFoodPoland/posts/1220820418349597
Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz