WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

WMODR do 11 grudnia 2020 roku przyjmuje dokumenty aplikacyjne na nowe stanowiska kierownicze

Data utworzenia: 19-11-2020

WMODR do 11 grudnia 2020 roku przyjmuje dokumenty aplikacyjne na nowe stanowiska kierownicze

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na nowe stanowiska kierownicze:

  • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 1 – obejmującego powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski

  • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 – obejmującego powiaty: elbląski, iławski, ostródzki

  • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 3 – obejmującego powiaty: bartoszycki, braniewski, lidzbarski

  • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 4 – obejmującego powiaty: olsztyński, szczycieński

  • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 5 – obejmującego powiaty: ełcki, mrągowski, piski

  • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 6 – obejmującego powiaty: giżycki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski

Więcej informacji na: https://wmodr.bip.gov.pl/search/joboffers/

Opracowanie: Mirosław Fesnak