WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zmiany w zakresie wsparcia rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022

Data utworzenia: 13-11-2020

Zmiany w zakresie wsparcia rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022

Z dniem 30 października weszły w życie zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. Nowe warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 określają jak ubiegać się o refundację kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli  ̶  w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim jest możliwe w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazany do Komisji Europejskiej. W marcu ubiegłego roku Komisja Europejska, w drodze decyzji wykonawczej nr 2019/974 z dnia 12.06.2019 r. zaakceptowała kierunki i środki finansowe proponowanych działań.


Zgodnie z programem „Wsparcie rynku produktów pszczelich” możliwe jest dofinansowanie działań podejmowanych w ramach następujących kierunków wsparcia:

I.         Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy:

  • wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej Projekt – „Szkolenie”
  • wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – Projekt – „Zakup sprzętu pszczelarskiego,

II.        Zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy:

  • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi weterynaryjnymi – Projekt – „Zakup leków do zwalczania warrozy”,

III.      Racjonalizacja sezonowego przemieszczania uli:

  • ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej – Projekt – „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej”,

IV.      Środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli:

  • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół  – Projekt – „Zakup pszczół”,

V.        Poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku:

  • wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych – Projekt – „Analiza jakości miodu”.

Więcej informacji na temat Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/
Opracowanie: Aneta Długokęcka