WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

Data utworzenia: 13-11-2020

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla rodzica lub opiekuna ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1962).

Źródło: www.krus.gov.pl
Opracowanie: Aneta Długokęcka