WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Instrukcja nawożenia soi

Data utworzenia: 02-11-2020

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, we współpracy z Państwowym Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, opracowała instrukcję nawożenia soi.

Zagadnienia dotyczące uprawy zostały przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób. Znajdziemy w niej m.in. metody pobierania próbek gleby do badań odczynu i zasobności w składniki mineralne, zasad pobierania próbek gleby do oznaczenia zawartości azotu mineralnego oraz sposobu obliczania dawek składników nawozowych (Ca, N, P, K, Mg, S).

Instrukcja nawożenia soi została udostępniona na stronie internetowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie pod adresem: https://schr.gov.pl/p,270,instrukcja-nawozenia-soi

Źródło: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska