WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie - relacja z finału wojewódzkiego

Data utworzenia: 09-10-2020

Dnia 07.10.2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, młodzi rolnicy stanęli do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Październikowa „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” składała się z dwóch etapów: pisemnego podczas, którego uczestnicy udzielali odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych oraz ustnego składającego się z 4 pytań z wylosowanych zestawów.

Po eliminacjach powiatowych przeprowadzonych od 14.09.2020 r. do 30.09.2020 r. przez 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się  57 osób z najwyższą liczbą punktów. Ostatecznie do finału przystąpiły 33 osoby.

Uczestnikami olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem olimpiady było:

 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku
 • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji
 • promowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej
 • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw natomiast współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz przedstawiciele instytucji współorganizujących „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Zwycięzcami olimpiady zostali:

 

I miejsce - Piotr Trąmpczyński -  gm. Lidzbark

II miejsce - Tomasz Gołębiewski - gm. Rychliki

III miejsce - Jakub Zwierski - gm. Gronowo Elbląskie

IV miejsce - Przemysław Łożyński - gm. Lidzbark

V miejsce - Kamil Golubski - gm. Kurzętnik

VI miejsce - Damian Jaroszewski - gm. Łąkorz

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Zwycięzcy olimpiady otrzymali nagrody pieniężne, które zostały sfinansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ponadto sponsorami nagród rzeczowych byli:

 1. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
 3. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie
 6. Bank Spółdzielczy w Szczytnie
 7. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 8. Sowul&Sowul
 9. OZE Projekt
 10. Główny Urząd Statystyczny
 11. Wipasz S.A.
 12. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Serdecznie dziękujemy instytucjom, firmom prywatnym, jednostkom samorządu terytorialnego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie organizacji "Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie."

Więcej zdjęć z wydarzenia w galerii zdjęć

 

Opracowanie: Paulina Jaskólska