WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ekoschematy – wyraź swoją opinię

Data utworzenia: 19-10-2020

Ekoschematy – wyraź swoją opinię

Ekoschematy – to nowy  dobrowolny rodzaj płatności dla rolników, za realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu w ramach I filara Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.  Zobowiązania wynikające z ekoschematów  będą ponad wymogi podstawowe   i  różne od innych wymogów (np.  rolno-środowiskowo-klimatycznych) z drugiego  filara WPR. Rolnicy będą mogli przystępować do nich na zasadzie dobrowolności, a  państwo członkowskie musi określić praktyki oraz warunki ich realizacji. Trwają jeszcze dyskusje  dotyczące nowej płatności.  Zapraszamy rolników do wyrażenia swojej opinii za pośrednictwem ankiety, w której zawarte są propozycje następujących praktyk/ekoschematów:

 • Aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika
 • Mikrosiedliska ptaków w uprawach zbożowych – luki skowronkowe
 • Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo
 • Zimowe pożytki dla ptaków
 • Wsiewki śródplonowe
 • Produkcja integrowana
 • Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt
 • Strefy buforowe na gruntach ornych wzdłuż wód powierzchniowych
 • Korzystna struktura upraw
 • Obszary z roślinami miododajnymi
 • Uproszczone systemy upraw
 • Przyorywanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę
 • Zmianowanie
 • Międzyplony ozime
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
 • Wapnowanie.

Ankieta jest anonimowa - wystarczy podać: nazwę województwa, powierzchnię użytków rolnych oraz główny kierunek produkcji w gospodarstwie i wyrazić swoją opinię, wybierając  w ankiecie  5  najważniejszych dla Pani/Pana ekoschematów.

Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę!
Opracowanie: Maria Suszko