WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Uruchomienie punktów potwierdzających Profil Zaufany w placówkach ARiMR

Data utworzenia: 21-09-2020

Uruchomienie punktów potwierdzających Profil Zaufany w placówkach ARiMR

Osoby wnioskujące o potwierdzenie Profilu Zaufanego, mogą dokonać potwierdzenia we wszystkich placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja uruchomiła łącznie 331 punktów w siedzibie Centrali, Oddziałach Regionalnych oraz Biurach Powiatowych. Profil Zaufany pozwala na przekazywanie dokumentów oraz załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem ePUAP oraz portalu obywatel.gov.pl.

Przypominamy, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Radosław Skudlarz