WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Webinarium nt. "Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Data utworzenia: 10-09-2020 ; Data wydarzenia: 23-09-2020

Webinarium nt. "Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza wszystkich chętnych na organizowane webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Webinarium odbędzie się zdalnie, przez internet.
Termin realizacji: 23 września 2020 r., godz. 10:00.


Celem szkolenia jest poznanie:

  • procedur rejestracji, zasad produkcji i sprzedaży rolniczych produktów żywnościowych z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz  weterynaryjnych,   
  • prawno-podatkowych uwarunkowań sprzedaży żywności przez rolników w ramach RHD w świetle prawa podatkowego,
  • możliwości finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej i inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020,
  • dobrych przykładów działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich stosowanych w ramach RHD  w praktyce.

Do udziału w webinarium zapraszamy przede wszystkim rolników, domowników rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarolniczych.
Organizator:  Maria Kapuścińska, Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. Telefon: 665 892 311, e-mail: m.kapuscinska@w-modr.pl

Serdecznie zapraszamy do wcześniejszej rejestracji i wypełnienia formularza rejestracyjnego z wykorzystaniem podanego linku rejestracyjnego:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Opracowanie: Maria Kapuścińska