WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Webinarium „Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 w kontekście nowych wyzwań i Planu Strategicznego dla Polski”

Data utworzenia: 02-09-2020 ; Data wydarzenia: 29-09-2020

Webinarium „Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 w kontekście nowych wyzwań i  Planu Strategicznego dla Polski”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizują w dniu 29 września br. webinarium/konferencję pt.: „Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 w kontekście nowych wyzwań i  Planu Strategicznego dla Polski".

Konferencja dotyczy przyszłej  Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 i ma na celu przekazanie bieżących, ważnych informacji wynikających z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Obszary tematyczne do mówienia i dyskusji  podczas konferencji w dniu 29 września br.:

  • Wspieranie dochodów rolników, wzmacnianie małych i średnich gospodarstw oraz bezpieczeństwa żywnościowego; krótkie łańcuchy żywności.
  • Pakiet reform WPR po 2020 roku w zakresie: zielonej architektury; łagodzenie skutków klimatu; ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.
  • Rynki rolne, w kontekście przyszłych decyzji inwestycyjnych oraz produkcyjnych rolników.

Podczas zdalnej konferencji przewidziane są również krótkie wypowiedzi rolników (nagrane filmiki), prezentujących ich zdanie, stanowisko i obawy oraz dobre praktyki w zakresie omawianych zagadnień. Ponadto uczestnicy konferencji wypowiedzą swoje opinie poprzez aplikację SLIDO. Głównymi odbiorcami konferencji będą kluczowi rolnicy współpracujący z WMODR, przedstawiciele nauki, instytucji i organizacji rolniczych oraz doradztwa. Udział w konferencji jest otwarty dla pozostałych ośrodków doradztwa rolniczego.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do zarejestrowania się i udziału w  zdalnej  konferencji.

Link do rejestracji: https://forms.gle/s1DSqCyvaTMUS9iP7

Osoba do kontaktu: Maria Suszko,
email: m.suszko@w-modr.pl;
tel. 696 990 229

Opracowanie: Maria Suszko