WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne ogniska w 2020 roku!

Data utworzenia: 31-07-2020

Nowe ogniska ASF – dwa kolejne ogniska w 2020 roku!

Zgodnie z Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 i 31 lipca 2020 roku, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostało potwierdzone kolejne dwa ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń.

  • Ognisko 2020/3 – stwierdzono 23 lipca w gospodarstwie, w którym utrzymywano  708 sztuk świń, położonym w miejscowości Marchewki, w gminie Prostki, w powiecie ełckim. Ognisko zgodnie z częścią II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE wystąpiło na obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym).
  • Ognisko 2020/4 – stwierdzono 30 lipca w gospodarstwie, w którym utrzymywano 26 sztuk świń, połozonym w miejscowości Bukwałd, w gminie Dywity w powiecie olsztyńskim. Ognisko zgodnie z częścią III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE wystąpiło na obszarze zagrożenia (niebieskim)

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w gospodarstwach wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby, które są określane w poszczególnych Rozporządzeniach w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

  • likwidacja zwierząt oraz ich utylizacja,
  • przeprowadzenie dezynfekcji w ognisku choroby,
  • przeprowadzenie kontroli gospodarstw (wraz z pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych),
  • wydzielenie na terenach wokół ogniska obszarów zapowietrzonego (3km) i zagrożonego (7km),

Od początku 2020 roku na terenie Polski potwierdzono 20 ognisk ASF. W naszym województwie są to już cztery ogniska w tym roku, natomiast od początku epidemii stwierdzono ich już 38.

W związku z powyższym przypominamy rolnikom i producentom trzody chlewnej o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w swoich gospodarstwach!

 

Opracowanie: Rodian Pawłowski