WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

„Rozmawiamy o rolnictwie” odc. nr 14 – „Działanie Współpraca”

Data utworzenia: 29-07-2020 ; Data wydarzenia: 29-07-2020

„Rozmawiamy o rolnictwie” odc. nr 14 – „Działanie Współpraca”

Działanie „Współpraca” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotyczy one wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), które w ramach działalności realizują projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

W ramach inicjatywy WMODR powstały dwie grupy reprezentujące różne dziedziny i branże: UNITED FARMERS oraz AGRO-FLY teledetekcja dla rolnictwa. Ich aktywność, to wzorcowy przykład transferu wiedzy zachodzący pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w branży rolniczej na rzecz jej rozwoju.

Jakie unikatowe produkty czy usługi powstają w oparciu o funkcjonujące w naszym województwie Grupy? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Sebastianem Waśkowiczem - Brokerem SiR w  Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie WMODR.

Zapraszamy do obejrzenia

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz