WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie polityki promocyjnej UE

Data utworzenia: 23-07-2020

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie polityki promocyjnej UE

Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie polityki promocyjnej Unii Europejskiej.

Konsultacje publiczne są elementem prowadzonej przez KE ewaluacji polityki Unii Europejskiej w zakresie promocji produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rynkach krajów trzecich.

Ich celem jest uzyskanie informacji od zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na temat oddziaływania unijnej polityki promocyjnej.

Odpowiedzi zgromadzone w ramach konsultacji publicznych stanowić będą cenny wkład w sprawozdanie składane przez Komisję Europejską Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Do szerokiego udziału w konsultacjach zachęca również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ostateczny termin wypełnienia ankiety w ramach ewaluacji polityki promocyjnej UE upływa 11 września 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz ankieta dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/otwarte-konsultacje-publiczne-w-sprawie-polityki-promocyjnej-ue
Opracowanie: Maria Suszko