WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Data utworzenia: 29-06-2020

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

W Dniach 20-23 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola Minikowo 2020. 

To unikalne w skali kraju wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy, po prawie piętnastu latach przerwy, było wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Sponsor generalny, to Orlen Paliwa oraz Anwil Grupa Orlen.

20 czerwca na scenie głównej zlokalizowanej na poletkach uprawowych dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola. Gościem honorowym był Pan Janusz Wojciechowski Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa. W uroczystości otwarcia uczestniczyli Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Kamiński - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,  Grzegorz Pięta p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie oraz wielu innych znamienitych gości szczebla krajowego i wojewódzkiego.

Podczas Krajowych Dni Pola nagrano materiał do Programu Tydzień Telewizji Polskiej S.A., w którym wzięli udział pan Janusz Wojciechowski - Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Krajowe Dni Pola wpisują się w Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, pokazuje bioróżnorodność roślin uprawnych, odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę, bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe. I tak, w Minikowie można było zapoznać się z kolekcją ponad 500 odmian roślin uprawnych na nawadnianych poletkach z udziałem wielu firm i hodowli nasiennych jak i niezależną kolekcję poletek Firmy Rolnas. Są to odmiany rzepaku ozimego, zbóż ozimych, zbóż jarych, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy, roślin bobowatych, w tym soi, traw i mieszanek traw, mieszanek poplonowych oraz lnu, gryki i konopi. Ponadto prezentowane były poletka roślin odmian uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Chrząstowie. 

Celem Krajowych Dni Pola było umożliwienie polskim rolnikom porównania w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, który jako wynik swojej wieloletniej pracy hodowlanej prezentują firmy nasienne oraz porównania systemów ochrony roślin i nawożenia, jak i różnych technologii uprawy, systemów nawadniania, wspomagania decyzji, rolnictwa precyzyjnego. Dzięki prowadzonym demonstracjom polowym pomagamy rolnikom w wyborze rozwiązań, które będą najbardziej optymalne i sprawdzą się w ich gospodarstwach, aby gospodarstwa te możliwie efektywnie mogły prowadzić produkcję i były konkurencyjne na rynku.

Rośliny prezentowane w Minikowie, Chrząstowie i na kolekcji firmy Rolnas pokazują pełny potencjał, czyli wszystko to, co osiągnięto w pracy hodowlanej w ostatnim okresie. Często czynnikiem limitującym rozwój roślin i plonowanie roślin jest woda. Dlatego też na potrzeby organizacji krajowych Dni Pola w Minikowie zainstalowano nowatorski, automatyczny system nawadniania w formie deszczowni mostowej. Dzięki temu jedno z ryzyk związanych z prowadzeniem uprawy zostało zredukowane. 

W wydarzeniu uczestniczyli Dyrektorzy wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy gościli w Minikowie na naradzie Dyrektorów. Warto przy tym zaznaczyć, że w Krajowych Dniach Pola 2020 uczestniczyć mógł dosłownie każdy, niezależnie od odległości dzielącej jego miejsce zamieszkania od pól w Minikowie. Dzięki pośrednictwu internetu organizatorzy prowadzili z tego wydarzenia relację „na żywo” z poletek doświadczalnych oraz multimedialnego studia do którego zapraszano gości, partnerów i sponsorów. 

Krajowe Dni Pola, to nie tylko prezentacje polowe ale również dwudniowy cykl konferencji poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z produkcją rolniczą. 22 czerwca tematem przewodni, to  – KLIMAT, WODA, GLEBA, 23 czerwca  - BEZPIECZEŃSTWO BIAŁKOWE KRAJU.

Imprezą towarzyszącą była Wystawa Rolnicza, podczas, której swoją ofertę zaprezentowały między innymi firmy z branży maszynowej, nawozowej, środków ochrony roślin, instytucje obsługujące rolnictwo, szkoły rolnicze, twórcy ludowi, gospodarstwa ogrodnicze i pasieczne.

Dodatkowo na Wystawie „Skanasen Łochowo” zaprezentował rolniczy sprzętu retro, a reprezentacja „Nakielskich Sokołów” motory.

Poletka zaprezentowane podczas Krajowych Dni Pola będzie zwiedzać aż do zbioru poszczególnych roślin, czyli do później jesieni. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do Minikowa!

Zachęcamy do obejrzenia relacji, nagrań z przebiegu wydarzenia jak również z konferencji, które odbyły się w ramach Krajowych Dniach Pola 2020. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie www.dnipola.kpodr.pl, a także na kanale youtube i facebooku Ośrodka, które znajdziecie na stronie www.kpodr.pl.

Opracowanie: Mirosław Fesnak na podstawie informacji prasowej KPODR