WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Kolejne gminy bez niebieskiej strefy ASF

Data utworzenia: 20-05-2020

Kolejne gminy bez niebieskiej strefy ASF

W połowie maja br. Komisja Europejska wydała decyzję o kolejnych zmianach w statusach obowiązywania stref ASF na terenie m.in. woj. warmińsko-mazurskiego.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji w dniu 18 maja 2020 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Ww. decyzja zmienia zasięg obszarów (obszaru zagrożenia oraz obszaru objętego ograniczeniami) wymienionych w załączniku do przedmiotowej decyzji.

W województwie warmińsko-mazurskim niektóre gminy lub ich części zostały przeniesione z obszaru zagrożenia (tzw. strefy niebieskiej ASF) do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. strefy czerwonej ASF):

  • Woj. warmińsko-mazurskim:

- w powiecie ełckim: Stare Juchy

- w powiecie olsztyńskim: Kolno

- w powiecie ostródzkim: Małdyty

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0662&from=PL

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii
Opracowanie: Dorota Michniewicz