WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Bobik – odmiany zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim

Data utworzenia: 30-03-2020

Bobik – odmiany zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim

Bobik (Vicia faba L. (partim)) to roślina wysokobiałkowa należąca do rodziny bobowatych grubonasiennych. Spośród uprawianych grubonasiennych bobik wyróżnia się wysokim potencjałem plonowania i zarazem najwyższym plonem białka z hektara. Nasiona tej rośliny zawierają 25–30% białka i wysoką zawartość lizyny, dzięki czemu stanowią dobry składnik do mieszanek z innymi paszami gospodarskimi. Ponadto zostawia roślinom następczym dobre stanowisko ponieważ po zbiorze bobiku na polu  pozostaje dużo resztek pożniwnych. Jest doskonałym przedplonem dla pszenicy ozimej.

Bobik to roślina morskiego klimatu mająca duże wymagania wodne, zwłaszcza w okresie kiełkowania co może utrudniać jego uprawę. Wrażliwy jest także na suszę, zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Wysokie plony uzyskuje się na glebach ciężkich, dobrze uwilgotnionych o odczynie obojętnym, klasy I–III. W optymalnej wilgotności i na glebach o  wysokiej kulturze można go także uprawiać na glebach klasy IVa. Najlepiej uprawiać go w po zbożach,  w 3–4 roku po oborniku. Roślina ta powinna się znaleźć w zmianowaniu między kolejnymi zbożami, aby poprawić strukturę i właściwości fitosanitarne gleby. Spośród roślin strączkowych wyróżnia się najwyższym potencjałem plonotwórczym. Po wprowadzeniu specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin bobowatych oraz wymogu zazielenienia gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na materiał siewny wszystkich roślin strączkowych, w tym również bobiku.

W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie 15 odmian bobiku. Większość to odmiany niesamokończące oraz  jedna samokończąca - Granit. W  ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zalecana jest uprawa w naszym województwie 4 odmian bobiku.

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2020:

Bobik

1.

Fanfare*

2017

2019

2.

Fernando

2016

2020

3.

Capri*

2018

2020

4.

Granit* (samokończący)

2006

2020

*- odmiana wysokotaninowa

1. FANFARE -odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. Wysokość roślin średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość i askochytozę bobiku) mała, na rdzę bobiku średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m

2. FERNANDO – odmiana niesamokończąca, niskotaninowa, zarejestrowana w 2016 r. przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia dość długi. Wysokość roślin średnia. Podatność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, zgorzelową plamistość i rdzę) średnia do małej. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość mała, znikoma zawartość tanin. Zabarwienie okrywy nasiennej jasne. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt/m2.

3. CAPRI - Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasiona  bardzo duży, białka bardzo duży.Termin kwitnienia wczesny, dojrzewaniadość wczesny. Okres kwitnienia dość krótki. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość  duża  i  przed  zbiorem  średnia.  Odporność  na  choroby  powodowane  przez  patogeny  pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość i rdzę bobiku) średnia, na askochytozę bobiku średnia do dość małej.  Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, zawartość włókna surowego średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m

4. GRANIT – to obecnie jedyna odmiana samokończąca wpisana do KR w 2006 r. Jest przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które cechuje względnie duża zawartość tanin. Plon nasion dość duży, białka  średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnie do niskich, wykazują dużą odporność na łamliwość łodyg. Podatność na choroby grzybowe średnia do dużej. Równomierność dojrzewania dobra do bardzo dobrej, udział roślin zielonych przed kombajnowaniem względnie średni. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion duża, zawartość białka w nasionach mała. Z uwagi na wczesne dojrzewanie preferowana do uprawy w rejonach, w których bobik dojrzewa późno. Wymaga gleb żyznych, dobrze utrzymujących wodę oraz zwiększonej ilości wysiewu – optymalna obsada roślin około 60–65 szt./m2.


Doświadczenia   z   bobikiem w  województwie warmińsko-mazurskim realizowane  były w  SDOO  Wrócikowo oraz ZDOO Ruska  Wieś. W ostatnim roku plonowanie bobiku w SDOO Wrócikowo było na nieco niższym poziomie niż w  latach 2017-2018. Pod względem plonowania w sezonie 2019 wśród odmian niesamokończących na szczególną uwagę zasługuje Fanfare oraz samokończąca odmiana Granit. Wysokim i stabilnym plonowaniem w ostatnim trzyleciu cechowała się również odmiana Fanfare. Najwyższą masę tysiąca nasion (MTN) osiągnęły odmiany Fanfare, Apollo i Diego, a najniższą (MTN) cechowały się Fernando, Albus i Granit.

Źródło: COBORU 2020
Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska