WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Razem powiedzmy: Stop suszy! - Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Data utworzenia: 27-03-2020

Razem powiedzmy: Stop suszy! - Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Zmienia się klimat i trzeba łapać każdą kroplę wody. Tym zdaniem zaczyna się nasz nowy spot, którym promujemy program Stop suszy! Tym razem chcemy zachęcić wszystkich, żeby wspierali retencję. Można to robić na wiele różnych sposobów. Każdy z nas może powiedzieć: Stop suszy!

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 mwody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE! Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska. Są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej.

Odpowiedzią – zarówno na problem suszy, jak i powodzi – jest retencja. Duże zbiorniki wodne poprawiają sytuację w całych regionach. Stabilizują poziom wód w rzekach i pomagają odnowić ich naturalny, biologiczny przepływ. Wyrównują również poziom wód gruntowych. Tego typu działania są zakrojone na wiele lat.

W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaplanowanych jest 94 inwestycji, które będą realizowane przez Wody Polskie do 2027 r. z perspektywą do 2030 r. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym – 9 dużych. Na inwestycje związane z retencją przeznaczonych będzie 14 mld zł. Dzięki wieloletniemu planowi, środki zostaną uruchomione już w tym roku.

W jaki sposób maksymalnie wykorzystać wodę, która jest dostępna?

Między innymi poprzez:

  • Retencjonowanie wody (tzw. mała retencja) - magazynowanie wody w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych;
  • odpowiednie metody agrotechniczne ograniczające parowanie terenowe oraz powodujące zwiększenie retencji glebowej, poprzez poprawę struktury i żyzności gleb, zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie (tworzenie próchnicy w glebie);
  • nawadnianie w gospodarstwach rolnych.

W walce z suszą i powodzią konieczne są wielokierunkowe działania z zakresu dużej oraz małej retencji. Mniejsze zbiorniki retencyjne, stawy oraz oczka wodne lokalnie wspomagają bilans wodny. Pomocne jest również zalesianie nieużytków oraz odtwarzanie terenów podmokłych.

Istotne jest także tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Dzisiaj sporym problemem, który trapi tereny zurbanizowane, są duże przestrzenie pokryte asfaltem i betonem. Podczas obfitych opadów wzbierająca woda nierzadko powoduje lokalne podtopienia. Następnie szybko „ucieka”, co sprzyja niemal natychmiastowemu wysychaniu gleby i w efekcie – suszy. Trzeba podejmować działania, które będą zapobiegać tym zjawiskom.

W ramach kompleksowych planów, które mają przeciwdziałać suszy, duży nacisk kładziony jest na zastosowanie właściwych rozwiązań w rolnictwie, takich jak melioracje odwadniająco-nawadniające, które odprowadzają nadmiar wody opadowej, a jednocześnie zachowują ją na okres suszy.

Na poziomie gospodarstw domowych warto również postawić na mikroretencję i np. zamiast wymagającego obfitego podlewania trawnika, wybrać łąkę kwietną, która na długo zachowuje wilgoć lub rozchodniki, które nie wymagają tak częstego podlewania.

Potrzebna jest również zmiana świadomości społecznej w podejściu do wody. Nie do wszystkiego trzeba używać najwyższej jakości wody pitnej. Ogródek można podlać deszczówką. To rozwiązanie jest dobre dla portfela i dla środowiska.

Więcej informacji na temat opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy znajduje się na stronie http://stopsuszy.pl/

Źródło: http://stopsuszy.pl/
Opracowanie: Paweł Urbanowicz