WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ostrzeżenie przed korzystaniem z usług dotyczących certyfikacji żywności oferowanych na stronie internetowej http://advancedrun.pl/

Data utworzenia: 27-03-2020

Ostrzeżenie przed korzystaniem z usług dotyczących certyfikacji żywności oferowanych na stronie internetowej http://advancedrun.pl/

Inspekcja Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych informuje o pojawieniu się strony internetowej  http://advancedrun.pl/, na której nielegalnie oferowana jest certyfikacja żywności wysokiej jakości w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych oraz krajowych systemów jakości żywności: PQS Poork Quality System, QAFP Quality Assurance for Food Products, QMP Quality Meat System.

Główny Inspektor JHARS ostrzega przed podawaniem swoich danych osobowych i korzystaniem z usług oferowanych na tej stronie internetowej.

Podmiot prowadzący tę stronę internetową, nie jest upoważniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji żywności objętej ww. systemami jakości, a Główny Inspektor JHARS nie nadzoruje tego podmiotu i nie odpowiada za jego działalność.

Wiarygodnym źródłem informacji o jednostkach certyfikujących prowadzących działalność w zakresie certyfikacji produktów objętych systemami jakości żywności jest strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Organy IJHARS podejmują działania w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych prowadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Źródło: IJHARS
Opracowanie: Monika Hodór