WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

Data utworzenia: 23-03-2020

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

Wraz z początkiem Nowego Roku, na całym świecie rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin (MRZR), ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod hasłem przewodnim „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 jest podjęcie działań, które zwiększą świadomość społeczeństwa dotyczącą znaczenia zdrowia roślin na rzecz ochrony zrównoważonego środowiska, wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego poszczególnych państw.

Inauguracja obchodów MRZR odbyła się na początku stycznia w Belwederze, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, podczas konferencji pt. „Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu”.

Konferencja zorganizowana została przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Była ona okazją do zainicjowania cyklu wydarzeń promujących tematykę zdrowia roślin i popularyzujących wiedzę o tym, że zdrowe rośliny mogą wspomagać ludzi w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu, deficytu wody i erozji gruntów, a dzięki temu, w staraniach o wyeliminowanie głodu, niedożywienia i ubóstwa na świecie.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreśliła bardzo ważny aspekt dot. ochrony roślin, który dotyczy podejścia do całości produkcji roślin uprawnych – „Trzeba wrócić do sprawy podstawowej, że część chorób roślin wynika z niewłaściwego podejścia do całego cyklu, nie tylko tej rośliny, ale całego cyklu jakim jest rolnictwo, uprawa. Wiedza na temat gleby, na temat zmianowania, na temat współistnienia roślin, tak ważna np.; w rolnictwie ekologicznym, jest niezbędna żeby prowadzić nowoczesne rolnictwo. Troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie jest troską de facto o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej” – podkreślił Minister.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, inaugurując Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin wskazał że, „rocznie tracimy ok. 30 mld zł z powodu agrofagów. Nasza produkcja roślinna mogłaby wynosić 90 mld zł rocznie, straty to 1,5 proc. PKB. Mogą w tym pomóc prewencja, działania graniczne i kwarantannowe. Prowadzone kontrole – graniczne, GMO, środków ochrony roślin i ich pozostałości. Ważne jest też podnoszenie świadomości społecznej.”

Obchody MRZR są niepowtarzalną okazją do przypomnienia społeczeństwom i politykom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy. Stanowią one podstawę łańcucha pokarmowego, funkcjonowania naturalnych ekosystemów, Odgrywają bardzo ważną rolę w szeregu gałęzi gospodarki, a także stanowią 80% żywności, którą spożywamy.

Na nowej, specjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w Polsce (rokroslin.pl), uruchomionej z początkiem 2020 r., można znaleźć informacje o interesujących wydarzeniach związanych z obchodami MRZR.

Rok 2020 będzie zatem rokiem, w którym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, służby podległe oraz nadzorowane instytuty-naukowo badacze, będą podejmować liczne inicjatywy, służące przybliżeniu tematyki ochrony roślin zarówno osobom związanym zawodowo z produkcją roślinną i rolnictwem, jak i osobom, dla których obszar ten pozostawał do tej pory mniej znanym.

Pamiętajmy, że to od nas zależy jaki będzie Świat pozostawiony przyszłym pokoleniom. Chroniąc rośliny przed nowymi zagrożeniami, chronimy życie na Ziemi.

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak, Maja Jurczak