WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dobrostan zwierząt: trwa nabór wniosków

Data utworzenia: 14-04-2020

Dobrostan zwierząt: trwa nabór wniosków

Nabór wniosków, który potrwa do 15 maja 2020 r., odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek jest dostępny od niedzieli 15 marca. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków - do 9 czerwca 2020r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2020 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.  

Wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Działanie Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 obejmuje następujące pakiety i warianty:

Pakiet 1. Dobrostan świń:

wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach   

wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach       

wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.)

wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.)

Warianty 1.3. i 1.4. nie będą wdrożone w 2020 r. ze względu na występowanie w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pakiet 2. Dobrostan krów:

wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas

wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach

wariant 2.3. Dobrostan krów mamek

 

Rolnicy przystępujący do działania „Dobrostan zwierząt” PROW 2014-2020 zobowiązani są do sporządzenia, przy udziale uprawnionego doradcy, Planu poprawy dobrostanu zwierząt. Co do zasady przyjęte było, że sporządzenie Planu poprawy dobrostanu powinno wiązać się z wizytą doradcy w gospodarstwie. W tym roku prosimy o korzystanie w tym celu z drogi elektronicznej. Wszelkie dostarczone przez rolnika informacje muszą być rzetelne i dokładne, gdyż od tego zależy opracowanie poprawnego i kompletnego planu.


Rolnikom ubiegającym się o płatność dobrostanową przypominamy, że jeżeli posiadają w swoich stadach sztuki wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich w typie użytkowym kombinowany, to chcąc uzyskać płatność do tych sztuk, w specjalnym oświadczeniu muszą określić kierunek ich użytkowania: mleczny lub mięsny.

Druk tego oświadczenia (O-3/622) jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020/dokumenty-i-formularze-do-pobrania/zalaczniki-do-wniosku-o-przyznanie-platnosci-na-rok-2020.html (Płatność dobrostanowa - pkt. E).

Na stronie ARiMR (link do strony) znajdziemy również inne dokumenty potrzebne przy realizacji pakietu 2:

  • Rejestr wypasu – druk nr P-1/622,
  • Oświadczenie o zapewnieniu wypasu – druk nr O-1/622.

które należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach Pakietu 2. Dobrostan krów, wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas (Rejestr wypasu) i wariant 2.3. Dobrostan krów mamek (Oświadczenie o zapewnieniu wypasu)


 

Szczegółowe warunki i zasady przyznania wsparcia zostały opisane w marcowym numerze „Bieżących Informacji”- link do artykułu 

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk