WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Sytuacja na krajowym rynku wieprzowiny w czasie koronawirusa

Data utworzenia: 20-03-2020

W związku z panującą pandemią koronawirusa i związanymi z nim restrykcjami, zwyżkujący do tej pory rynek mięsa wieprzowego wyhamował i branża musi zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami. Jedną z przyczyn spadków cen są zakłócenia w wymianie handlowej z Chinami, jak i ograniczenia w transporcie wewnątrzwspólnotowym. Branża w Europie już od początku marca obserwowała straty na poziomie kilkunastu eurocentów za kilogram żywca, co automatycznie przeniosło się również na polski rynek wieprzowiny. Od zeszłego tygodnia można zaobserwować kilkunastogroszowe spadki cen wieprzowiny zarówno w rozliczeniu za kilogram żywca, jak i za kilogram półtuszy w klasie E. Ponadto podano,że w związku z koronawirusem odwołano internetową aukcję świń na niemieckiej giełdzie ISW, której notowania, często wpływały na ceny rynku krajowego. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej stan na 15 marca 2020 roku średnia cena wieprzowiny za półtuszę w klasieE wyniosła 8,31 zł/kg (tygodniowy spadek o 11 groszy), a cena skupu żywca 6,47 zł/kg (tygodniowy spadek o 7 groszy).

 

Obawy przed zakażeniem koronawirusem i wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowały, że popyt na produkty spożywcze znacząco wzrósł. Ludzie bojąc się wprowadzenia kwarantanny i zamknięcia sklepów, masowo zaczęli wykupować nie tylko produkty długoterminowe, ale także produkty i wyroby mięsne, powodując czasowe zakłócenia dostaw. W związku z zaistniałą sytuacją ceny detaliczne wyrobów mięsnych wzrosły, jednak nie ma to bezpośredniego przełożenia na ceny hurtowe i ceny skupu tuczników. Ten brak dodatniej korelacji spowodowany jest problemami branż pośrednich, takich jak usługi transportowe, restauracyjne, hotelowe, jak i braki kadrowe podmiotów przetwórczych, w których na skutek zamknięcia szkół pracownicy korzystają z urlopów opiekuńczych na swoje dzieci, co z kolei powoduje spowolnienie wydajności pracy. Przedłużająca się obecna sytuacja może znacząco wpłynąć na spadek opłacalności produkcji w całej branży mięsnej w kraju, co bezpośrednio przełoży się także na rynki rolne. 

W związku z powyższym 18 marca 2020 r. przedstawiciele branży mięsnej w kraju, w imieniu rolników, producentów rolnych oraz przetwórców wystosowali apel do Pana Premiera i Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiając w nim swoje obawy i prosząc o podjęcie działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym w sektorze rolno-spożywczym w związku z narastaniem epidemii koronawirusa. W załączeniu przekazujemy państwu treść niniejszego apelu.

O wszelkich zmianach i aktualnej sytuacji na krajowym rynku wieprzowiny będziemy państwa informować na bieżąco. 

Opracowanie: Rodian Pawłowski