WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Płatności bezpośrednie 2020 - dopłaty do roślin wysokobiałkowych

Data utworzenia: 19-03-2020

Płatności bezpośrednie 2020 - dopłaty do roślin wysokobiałkowych

Udział roślin bobowatych w strukturze zasiewów pomimo, iż co roku jest większy, to dalej jest u nas mniejszy niż w krajach UE. W ostatnich latach spadła powierzchnia uprawy okopowych i strączkowych, ponad 70% upraw to zboża. Obszar zajmowany przez rośliny strączkowe wynosi ok. 1% ogólnej powierzchni zasiewów. Uprawa bobowatych przynosi wiele  korzyści zarówno dla gleby - poprawia jej strukturę, a także zostawia dobre stanowisko dla roślin następczych. W ostatnim latach poprzez wsparcie finansowe przysługujące do upraw tej grupy roślin sytuacja nieco się poprawiła. Można je uprawiać w plonie głównym, poplonach, z przeznaczeniem na nasiona, zielonkę, a także susz.

Licząc na wzrost popularności uprawy roślin strączkowych w Polsce Resort Rolnictwa proponuje dwa rodzaje płatności do roślin wysokobiałkowych:

1.PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA ZIARNO

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy: łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność ta przysługuje również w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż wymienione. Do pierwszych 75 ha stosowana będzie wyższa stawka płatności.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana, za obszar proekologiczny

2.PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH

Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych przysługuje do powierzchni uprawy: esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny białoróżowej, koniczyny perskiej, koniczyny krwistoczerwonej, koniczyny czerwonej lędźwianu, lucerny siewnej, lucerny mieszańcowej, lucerny chmielowej, nostrzyka białego, seradeli uprawnej oraz wyki kosmatej i wyki siewnej, jeżeli rośliny te nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna (zielony nawóz). Płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami kwalifikującymi do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno.

W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność przysługuje także do uprawy tych roślin z rośliną podporową. Płatność przysługuje maksymalnie do powierzchni 75 ha.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana za obszar proekologiczny (z wyjątkiem wyki kosmatej oraz wyki siewnej), pod warunkiem że na obszarze tym nie stosowano środków ochrony roślin.

Produkcję tych roślin należy rozwijać ze względu na możliwość wykorzystania ich jako dodatkowego źródła białka w produkcji pasz oraz na pozytywne oddziaływanie na środowisko.  Niestety wielu rolników nie jest zadowolona z efektów jakie osiągają w uprawie i szybko się zniechęcają ze względu na niski plon i problemy z zachwaszczeniem i szkodnikami.    

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska