WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Kodeks Etyki Żywnościowej

Data utworzenia: 19-03-2020

Kodeks Etyki Żywnościowej

W dniu 18 marca 2020 r. w MRiRW został podpisany Kodeks Etyki Żywnościowej. Dokument podpisał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz delegat Konferencji Episkopatu ds. Polskich Przetwórców Żywności biskup Piotr Sawczuk i przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Polskiego Forum ISO 9000 Janusz B. Berdowski.

Kodeks skierowany jest do wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego, którzy mają jakikolwiek wpływ na produkcję, przetwarzanie i obrót żywnością, a zatem nie tylko do producentów płodów rolnych i przetwórców żywności, ale także do producentów pasz oraz składników i substancji dodatkowych, producentów pestycydów, nawozów, leków weterynaryjnych, producentów maszyn, opakowań dla żywności, czy w końcu do wszystkich sprzedawców żywności.

Kodeks Etyki Żywnościowej zawiera 7 zasad, a są nimi: bezpieczeństwo konsumenta; poszanowanie żywności przez minimalizację strat; solidarna ochrona zaufania konsumentów w łańcuchu żywnościowym; przejrzysta i niewprowadzająca w błąd informacja w znakowaniu i reklamie produktów żywnościowych; szczególne traktowanie dzieci i młodzieży jako konsumentów; uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych; właściwe respektowanie urzędowej kontroli żywności.

Stosowanie zasad etycznych zawartych w Kodeksie przez uczestników łańcucha żywnościowego zapewni zaufanie konsumentów oraz wpłynie na utrzymanie wysokiej jakości i renomy polskiej żywności na rynku krajowym i rynkach światowych.

Kodeks Etyki Żywnościowej zostanie dostarczony do wszystkich rolników i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, aby każdy mógł się z nim zapoznać.

Szczegóły na stronie MRiRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pieniadze-to-nie-wszystko---kodeks-etyki-zywnosciowej-podpisany

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Monika Hodór