WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”

Data utworzenia: 18-03-2020

Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”

Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) realizowany jest w okresie od 1 wrześnie 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. Projekt składa się z fazy badawczej i fazy przygotowania do zastosowania trwających po 18 miesięcy każda, łącznie 36 miesięcy. Projekt ma na celu zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do stołu”. To pierwsza tego typu inicjatywa badawcza w Polsce. Najnowsze wyniki dostarczą nam informacji, w jaki sposób można przeciwdziałać marnowaniu żywności.

1 marca 2020 r. rozpoczęła się realizacja przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) projektu PROM. KOWR w ramach fazy przygotowania wyników badań do zastosowania w praktyce jest odpowiedzialny za opracowanie „Krajowej strategii ograniczania strat i marnotrawstwa żywności”, w której zostaną określone kierunki rozwoju oraz opracowany plan przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Czas realizacji Strategii przez KOWR to 18 m-cy, tj. od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

„Krajowa strategia ograniczania strat i marnotrawstwa żywności”, jest jednym z zadań projektu PROM, który jest realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności (lider),
  • Instytut Ochrony Środowiska – PIB,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Celem  projektu PROM jest wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, jak również opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Więcej informacji o projekcie  na stronie: https://projektprom.pl/

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opracowanie: Monika Hodór