WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Komunikat Dyrektora WMODR

Data utworzenia: 19-03-2020

Komunikat Dyrektora WMODR

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie  art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, świadczyć będą pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa w Polsce, mając na uwadze dobro Państwa oraz naszych pracowników, apelujemy do Państwa o ograniczenie wizyt w naszym Ośrodku oraz załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu i telefonicznie, które będą rozpatrywane przez pracowników Ośrodka pełniących dyżury w:
•    Sekretariacie w siedzibie WMODR w Olsztynie, tel./fax 89 535 76 84; 89 526 44 39, e-mail: sekretariat@w-modr.pl,
•    Działach i Sekcjach w siedzibie WMODR w Olsztynie,
•    Oddziale WMODR w Olecku, e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl,
•    Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego - numery telefonów oraz adresy e-mail znajdziesz na tej stronie

Licząc na Państwa zrozumienie łączę wyrazy szacunku,

Damian Godziński
Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie

Opracowanie: Mirosław Fesnak