WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór na stanowiska pracy

Data utworzenia: 10-03-2020

Nabór na stanowiska pracy

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie

Ogłoszenie nr 13/2020

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w komunikacji.
 4. Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
 5. Znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r. t.j. poz. 896 ze zm.),
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. t.j. poz. 217, ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych.

Dodatkowe:

 1. Praktyczna umiejętność w zakresie zarządzania stronami www i profilami w mediach społecznościowych.
 2. Wysoki poziom umiejętności przygotowywania i redagowania tekstów.
 3. Bardzo dobra organizacja pracy.
 4. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
 5. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
 6. Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie projektów finansowanych
 2. Nadzór nad realizacją projektów (m.in. czynności audytorsko-kontrolne, nadzór nad d
 3. Realizacja działań mających na celu wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 4. Opracowanie, wdrożenie i realizacja planu marketingowego spotkań branżowych.
 5. Analizowanie rynku usług doradczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 13 marzec 2020 r.

w sekretariacie WMODR z siedzibą w Olsztynie

10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Sekcji Transferu Wiedzy i  Innowacji w Rolnictwie

Ogłoszenie nr 12/2020

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Wysokie umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i negocjacyjne.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
 6. Znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r. t.j. poz. 896 ze zm.),
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. t.j. poz. 217, ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych.

Dodatkowe:

 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
 • Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

Kierowanie działalnością Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwiezgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i zakresem zadań komórki określonym w Regulaminie organizacyjnym Ośrodka, m.in.:

 • koordynacja działań mających na celu wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • inicjowanie tworzenia oraz pomoc w organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji,
 • przygotowywanie i rozliczanie aplikacji projektowych służących wymianie wiedzy i upowszechnianiu innowacji,
 • koordynacja realizacji zadań Ośrodka  w zakresie poszerzania współpracy i wymiany wiedzy, w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą,
 • realizacja zadań wojewódzkiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 13 marzec 2020 r.

w sekretariacie WMODR z siedzibą w Olsztynie

10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91

Opracowanie: Marcin Cyrankowski