WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rusza konkurs Agro-Eko-Turystyczny "Zielone Lato" dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych

Data utworzenia: 02-03-2020

To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyczne zlokalizowane na terenach wiejskich Warmii i Mazur. Celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych obiektów turystycznych w trzech kategoriach:
- gospodarstwa gościnne (wypoczynek u rolnika),
- gospodarstwa gościnne (wypoczynek na wsi),
- zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Dzięki „Zielonemu Latu” popularyzujemy idę współpracy i przedsiębiorczości na warmińsko-mazurskiej wsi oraz promujemy turystykę na tych obszarach. Korzystając z rekomendacji gospodarstw agroturystycznych będących laureatami konkursu, turyści zyskują gwarancję doskonałego wypoczynku w sprawdzonych warunkach - twierdzi Marcin Galibarczyk, Dyrektor Departamentu Turystyki, organizator konkursu.
Komisja konkursowa, poprzez wizyty w zgłoszonych do konkursu obiektach, ocenia m.in.: rodzaj i jakość świadczonych usług, stan sanitarny i ofertę żywieniową a także sposób i rodzaj promocji w każdym z nich.

Zainteresowani udziałem w konkursie właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,  mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Departamentu Turystyki (również drogą elektroniczną) do 30 kwietnia 2020 r. Bliższych informacji w sprawie konkursu udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. (89)  521 60 00 lub (89) 521 69 07 lub a.wojciechowska@warmia.mazury.pl.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
Opracowanie: Marta Bieciuk