WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Data utworzenia: 20-02-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw” mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń.  Warunkiem przyznania pomocy jest rezygnacja  z hodowli trzody chlewnej. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS.

O premię może wystąpić rolnik, który :

 • posiada gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 ha i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro;
 • wcześniej nie korzystał z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, premii dla młodego rolnika, premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,  dofinansowania na modernizację gospodarstwa;
 • co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej
w dwóch ratach - 80 i 20 proc. Premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

80 proc. kwoty pomocy trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej, założenie sadów i plantacji wieloletnich. W wyniku  restrukturyzacji gospodarstwa powinna nastąpić   poprawa jego konkurencyjności i zwiększenie rentowności oraz  wzrost wielkości ekonomicznej:

 • do co najmniej 10 tys. euro,  ale co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

Aby otrzymać  pomoc, wnioskodawca musi uzyskać minimum 8 punktów, w tym:

 • jeżeli w gospodarstwie średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:
  • powyżej 35 sztuk – 5 pkt; powyżej 25 sztuk i nie więcej niż 35 sztuk -  4 pkt,
  • powyżej 15 sztuk i nie więcej niż 25 sztuk – 3 pkt; powyżej 5 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk - 2 pkt;  co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 5 sztuk – 1 pkt;
 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt); kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa: powyżej 20 tys. euro - 5 pkt,16 – 20 tys. euro - 4 pkt, 12 – 16 tys. euro - 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy do  40 lat – 1 pkt;  zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu KRUS  w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Opracowanie: Maria Suszko