WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ogłoszenie o konkursie "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

Data utworzenia: 19-02-2020

Ogłoszenie o konkursie  "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

Ogłoszenie o konkursie "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne.

Priorytet II Ścieżki reintegracji.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Więcej informacji

Opracowanie: Maria Suszko