WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Integrowana produkcja roślin - szkolenie uzupełniające - rośliny sadownicze

Data utworzenia: 10-02-2020

Integrowana produkcja roślin - szkolenie uzupełniające - rośliny sadownicze

Zapraszamy na szkolenie uzupełniające z zakresu integrowanej produkcji roślin – rośliny sadownicze.

Szkolenie uzupełniające dotyczy osób, które ukończyły szkolenie podstawowe


Szkolenie trwa 7 godzin i obejmuje aktualizację wiedzy z następującej tematyki:

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów;
 2. Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej;
 3. Pielęgnacja gleby;
 4. Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych;
 5. Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami;
 6. Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami;
 7. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska;
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP);
 9. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego.

 


Udział w szkoleniu jest odpłatny – 200 zł/os.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować do dnia 14.02.2020 do:

Pani Agnieszki Sołtysiak tel. 89/ 526 44 39, wew. 40;  tel. kom. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl

lub

Pani Mai Jurczak tel. 89/ 526 44 39, wew. 54; tel. kom. 665 991 329, e-mail: m.jurczak@w-modr.pl


Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin. Czynności kontrolne obejmują w szczególności: 

 • ukończenia szkolenia z zakresu IP; 
 • prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 
 • nawożenia;
 • dokumentowania; 
 • przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych;
 • pobieranie próbek i kontrolę najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach i produktach roślinnych.
Opracowanie: Maja Jurczak