WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Relacja z III Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w Rolnictwie

Data utworzenia: 29-11-2019

Relacja z III Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w Rolnictwie

W dniach 14 i 15 listopada odbyło się III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Projekt został zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jako operacja własna WMODR w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018–2019 w zakresie SIR. W Forum uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele podmiotów doradczych i innych podmiotów zainteresowanych innowacyjnością w sektorze rolnictwa.

W pierwszym dniu Forum uczestnicy wysłuchali bardzo inspirujących wykładów m.in. na temat innowacji w rolnictwie – czym są i jak je rozumieć oraz jak skorzystać z transferu wiedzy z uniwersytetu. Następnie odbyły się zajęcia prowadzone równolegle w czterech blokach tematycznych:

 • Innowacje w nawożeniu;
 • Aktualne rozwiązania w uprawie roślin i chowie zwierząt metodami ekologicznymi;
 • Nowoczesne systemy zarządzania w chowie bydła mięsnego;
 • Żywność regionalna i ekologiczna - organizacja rynku.

W drugim dniu forum zaprezentowano tematy: „Polska smakuje” - nowoczesna promocja polskiej żywności, Platforma żywnościowa alternatywa w obrocie zbożem, Aplikacja mobilna ODR Olsztyn oraz Nowoczesne technologie w rolnictwie: Rolnictwo 4.0 i Bezzałogowe statki powietrzne w rolnictwie.

Podsumowując III edycję forum prof. dr hab. Andrzej Borusiewicz z WSA w Łomży podkreślił, że najważniejsze hasła i jednocześnie przesłania III Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to:

 • Dobrostan gleby – „dbam o kondycję gleby”;
 • Etyka w rolnictwie;
 • Zaufanie w rolnictwie;
 • Ekologicznie, czyli świadomie;
 • Rolnik – Przedsiębiorca;
 • Rolnictwo 4.0 – „racjonalne wykorzystanie nowoczesnych technologii”;
 • „Polska smakuje” – bądź świadomy, co i gdzie kupujesz.
Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska