WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Data utworzenia: 26-11-2019

W minionym tygodniu (18 – 24 listopada br.) zgodnie z Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii z 21 i 22 listopada 2019 r. potwierdzone zostały kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim.

Na terenie naszego województwa potwierdzono 25 nowych przypadków ASF u dzików.

Przypadki te występowały na terenach powiatów:

  • elbląskiego (7),
  • oleckiego (4),
  • kętrzyńskiego (3),
  • olsztyńskiego (2),
  • bartoszyckiego (2),
  • braniewskiego (2),
  • mrągowskiego (2),
  • lidzbarskiego (1),
  • ostródzki (1),
  • ełckiego (1).

Łącznie od początku roku w naszym województwie wykryto już 594 przypadki ASF u dzików, w całym kraju liczba wykrytych przypadków wynosi już 2004. W załączniku zamieszczamy aktualną mapę z ogniskami i przypadkami ASF w naszym kraju.

Ponadto, informujemy, że aż 11 nowych przypadków ASF w minionym tygodniu pojawiło się na zachodzie kraju w województwie lubuskim w powiatach wschowskim i nowosolskim. Na danym terenie wytyczone zostały już obszary objęte ograniczeniami i ochronny, który swym zasięgiem obejmują także część województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

W związku z powyższym przypominamy rolnikom i producentom trzody chlewnej o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w swoich gospodarstwach!

Opracowanie: Rodian Pawłowski