WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podpisanie porozumienia z Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku

Data utworzenia: 20-11-2019

20 listopada w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego podpisane zostało porozumienie pomiędzy WMODR a Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku.

W porozumieniu zostały określone warunki i zasady współpracy pomiędzy stronami, zgodnie z którymi WMODR zobowiązał się do upowszechniania informacji o działalności Elewarr Sp. z o.o. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, udzielania konsultacji w zakresie perspektyw rozwoju spółki oraz możliwości nawiązania współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi, a także wykonywania analiz i opracowań ekonomicznych  i finansowych na rzecz spółki.

Porozumienie sygnowali Damian Godziński – Dyrektor WMODR oraz Wojciech Tołkin-Żmijewski - Dyrektor Oddziału w Malborku.

Opracowanie: Rafał Sobolewski