WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie dla sprzedawców środków ochrony roślin

Data utworzenia: 06-11-2019 ; Data wydarzenia: 18-11-2019

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR) upoważniony został przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Trwa nabór na szkolenie:

  • podstawowe 18-20.11.2019 r.

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych.

2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin.

3. Integrowana ochrona roślin.

4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin.

5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.

6. Bezpieczeństwo i higiena  pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

 

Odpłatność zgodnie z cennikiem usług WMODR. Szkolenie organizowane jest w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Paulina Jaskólska tel. 89 535 76 84 wew. 46, tel. kom. 665 690 378, adres e-mail: p.jaskolska@w-modr.pl

Opracowanie: Paulina Jaskólska