WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 18-10-2019 ; Data wydarzenia: 14-11-2019

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zaprasza na dwudniowe, cykliczne już wydarzenie pod nazwą „III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Forum odbędzie się w terminie 14-15 listopada 2019 r., w Hotelu Omega przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie.
Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jako operacja własna WMODR w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018–2019 w zakresie SIR.

Celem organizacji Forum jest stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami zainteresowanymi innowacyjnością w sektorze rolnictwa w celu tworzenia grup operacyjnych EPI na potrzeby realizacji działania "Współpraca". Forum przyczyni się również do upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz do wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

Do udziału w III Forum Innowacji zapraszamy przede wszystkim: rolników,  mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz przedstawicieli  jednostek naukowo-badawczych, podmiotów doradczych i innych podmiotów zainteresowanych innowacyjnością w sektorze rolnictwa. Udział zróżnicowanych środowisk przyczyni się do wymiany wiedzy i poznania zapotrzebowania na innowacyjność, przybierającą formy nowych metod pracy, tworzenia nowych produktów i usług oraz dostosowywania sprawdzonych rozwiązań  do nowych warunków.

W ramach operacji odbywać się będą wykłady merytoryczne oraz panele dyskusyjne w czterech blokach tematycznych różnych dziedzin związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, co umożliwi kompleksowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Warmii i Mazurach.

Udział w Forum jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e.kaczynska@w-modr.pl do 4 listopada 2019 r. lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.
Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje na temat Forum można uzyskać u koordynatora operacji:
Elżbieta Kaczyńska tel. 89/ 535 76 84 wew. 60 lub 695 550 987; adres e-mail: e.kaczynska@w-modr.pl

 

Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska