wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Ekoschemat - biologiczna ochrona roślin

Ekoschemat - biologiczna ochrona roślin

Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska.

Wymagania dla interwencji:

  • zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego środka.

Zabieg konwencjonalnym środkiem ochrony będzie dopuszczony tylko w ostateczności, gdy skuteczność pozbycia się patogenów poprzez preparaty mikrobiologiczne okaże się za niska.

W przypadku wystarczającej skuteczności użycia biologicznego zabiegu rolnik zaoszczędzi na zakupie środków konwencjonalnych. Ograniczenie kontaktu ze środkami chemicznymi może przynieść również zdrowotne korzyści dla rolnika. Przy wyborze tego ekoschematu na pewno należałoby porównać ceny środków chemicznych z cenami środka biologicznego, oraz wziąć pod uwagę skuteczność zastosowanej w uprawie ochrony.

Ekoschemat  można połączyć z wybranymi praktykami ekoschematu rolnictwo węglowe:

  • międzyplony ozime/ wsiewki śródplonowe;
  • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia;
  • zróżnicowana struktura upraw;
  • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;
  • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
  • uproszczone systemy uprawy;
  • wymieszanie słomy z glebą.

Płatność będzie przyznawana do powierzchni gruntów rolnych objętych ekoschematem. Szacowana stawka płatności to ok.435 zł/ha

 

Opracowanie: Renata Gazda