wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Ekoschemat - obszary z roślinami miododajnymi

Ekoschemat - obszary z roślinami miododajnymi

Ze względu na zmiany w nadchodzącej kampanii wnioskowej polegające m.in. .na wprowadzeniu  nowego rodzaju płatności proponowanych za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt tzw. ekoschematów. Ekoschematy realizują wszystkie cele środowiskowe i klimatyczne WPR dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności. Są to praktyki wykraczające poza podstawowe wymogi określone w warunkowości dlatego będą dobrowolne dla rolnika.

Rolnik będzie mógł wybrać jeden z 6 dostępnych ekoschematów lub połączyć kilka najbardziej odpowiadających strukturze produkcji w swoim gospodarstwie.

Dostępne ekoschematy to:

1. Obszary z miododajnymi,

2. Rolnictwo węglowe z praktykami:

     - ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt

- międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

- opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia- wariant podstawowy

- opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem

- zróżnicowana struktura upraw

- wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

- stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

- uproszczone systemy upraw

- wymieszanie słomy z glebą

3. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

4. Biologiczna ochrona upraw

5. Retencjonowanie wody

6. Dobrostan zwierząt

Ekoschemat: Obszary z roślinami miododajnymi

Celem tej interwencji jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających (pszczół, trzmieli oraz motyli). 

Wymagania dla interwencji:

 • utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy,
 • zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do dnia 31 sierpnia,
 • zakaz stosowania środków ochrony roślin.

 

Owady zapylające odgrywają znaczącą rolę w świecie roślin, a tym samym w życiu człowieka. Prawie 80% gatunków roślin występujących w Polsce jest zapylanych przez owady. W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie populacji owadów wskutek negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie roślin będących źródłem pożytku dla zapylaczy do upraw rolniczych. Grunty z udziałem roślin miododajnych stanowią ponadto cenny element zmianowania oraz sprzyjają zachowaniu bioróżnorodności.

Listę gatunków roślin miododajnych możemy znaleźć na stronie ARiMR.                                          

Są to między innymi:

 • facelia błękitna;
 • gorczyca jasna;
 • gryka zwyczajna;
 • komonica zwyczajna;
 • koniczyny z wyłączeniem koniczyny odstającej;
 • lucerny;
 • nostrzyk biały;
 • rzodkiew oleista;
 • słonecznik zwyczajny;
 • sparceta piaskowa;
 • sparceta siewna;
 • wyka kosmata

Do tego ekoschematu będzie przysługiwać płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których jest zastosowany ekoschemat. Szacowana stawka płatności wynosi  1286,82 zł.

Mimo zachęcającej stawki za ten ekoschemat rolnicy powinni  dobrze rozważyć  decyzję ponieważ niektóre z roślin mogą po likwidacji uprawy powracać jako uciążliwe chwasty.           

 Z tego powodu należy przemyśleć dobór gatunków oraz obszar ich wysiania, zwłaszcza jeśli nie planujemy długoterminowej uprawy roślin miododajnych. 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Renata Gazda