wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2022

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2022 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich
za rok 2022

 Jednolita płatność obszarowa

 518,01 zł/ha

 Płatność za zazielenienie

 347,66 zł/ha

 Płatność dodatkowa

 196,14 zł/ha

 Płatność dla młodego rolnika

 360,91 zł/ha

 Płatność do bydła

 363,16 zł/szt.

 Płatność do krów

 467,35 zł/szt.

 Płatność do owiec

 121,47 zł/szt.

 Płatność do kóz

 51,05 zł/szt.

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno

 673,50 zł/ha

 Płatność do roślin pastewnych

 515,26 zł/ha

 Płatność do chmielu

 2 257,46 zł/ha

 Płatność do ziemniaków skrobiowych

 1 761,46 zł/ha

 Płatność do buraków cukrowych

 1 806,58 zł/ha

 Płatność do pomidorów

 3 601,68 zł/ha

 Płatność do truskawek

 1 575,39 zł/ha

 Płatność do lnu

 748,91 zł/ha

 Płatność do konopi włóknistych

 274,82 zł/ha

 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

 3,38 zł/kg

 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

 2,44 zł/kg

 Uzupełniająca płatność podstawowa

 41,10 zł/ha

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2022 wynosi 4,8483 zł za 1 EUR.

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda