wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2021

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2021

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2021 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich
za rok 2021

 Jednolita płatność obszarowa

487,62 zł/ha

 Płatność za zazielenienie

327,26 zł/ha

 Płatność dodatkowa

184,54 zł/ha

 Płatność dla młodego rolnika

308,59 zł/ha

 Płatność do bydła

336,73 zł/szt.

 Płatność do krów

426,51 zł/szt.

 Płatność do owiec

114,47 zł/szt.

 Płatność do kóz

51,56 zł/szt.

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno

685,70 zł/ha

 Płatność do roślin pastewnych

457,46 zł/ha

 Płatność do chmielu

2 087,75 zł/ha

 Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 210,32 zł/ha

 Płatność do buraków cukrowych

1 547,13 zł/ha

 Płatność do pomidorów

3 371,12 zł/ha

 Płatność do truskawek

1 313,93 zł/ha

 Płatność do lnu

558,70 zł/ha

 Płatność do konopi włóknistych

198,05 zł/ha

 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

3,18 zł/kg

 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

2,25 zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2021 wynosi 4,6197 zł za 1 EUR.

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Klaudia Miziej