wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2020

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2020

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2020

określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich
za rok 2020

 Jednolita płatność obszarowa

483,79 zł/ha

 Płatność za zazielenienie

323,85 zł/ha

 Płatność dodatkowa

182,02 zł/ha

 Płatność dla młodego rolnika

256,62 zł/ha

 Płatność do bydła

326,76 zł/szt.

 Płatność do krów

412,11 zł/szt.

 Płatność do owiec

111,12 zł/szt.

 Płatność do kóz

52,57 zł/szt.

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha

724,38 zł/ha

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha

362,19 zł/ha

 Płatność do roślin pastewnych

468,05 zł/ha

 Płatność do chmielu

2 072,01 zł/ha

 Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 128,24 zł/ha

 Płatność do buraków cukrowych

1 516,30 zł/ha

 Płatność do pomidorów

2 575,02 zł/ha

 Płatność do truskawek

1 204,72 zł/ha

 Płatność do lnu

492,28 zł/ha

 Płatność do konopi włóknistych

127,16 zł/ha

 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

3,11 zł/kg

 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

2,19 zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności
bezpośrednich za rok 2020 wynosi 4,5462 zł za 1 EUR.

Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Klaudia Miziej