WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Ogólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku

Ogólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku

Od 15 marca do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 r. Wnioski, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie można składać przez internet, za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do działającej w latach 2015 – 2017 aplikacji eWniosek będą mogli zalogować się do aplikacji eWniosekPlus. Natomiast rolnicy, którzy pierwszy raz będą logowali się do aplikacji muszą podać:

 • numer identyfikacyjny;
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR;
 • 8 ostatnich cyfr numeru bankowego na który wpływają płatności.

Należy podkreślić, iż co do zasady aplikacja e-WniosekPlus, już na etapie wypełniania wniosku, identyfikuje wszystkie błędy i wskazuje użytkownikowi ich rozwiązanie. Wprowadzone przez rolnika dane w praktyce od razu przechodzą pełną kontrolę administracyjną co minimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności. Eliminowane są te błędy, które pojawiają się podczas wypełniania wniosków papierowych. Taka funkcjonalność systemu ogranicza również generowanie przez ARiMR, wezwań do rolnika podczas przeprowadzanej kontroli kompletności i znacznie przyspiesza kontrole administracyjną złożonego wniosku. W konsekwencji ARiMR może szybciej naliczać płatności, wydawać decyzje oraz dokonywać przelewów środków pieniężnych na konta rolników.

W 2019 roku rolnicy będą mogli wnioskować o przyznanie następujących rodzajów płatności:

 • jednolitej płatności obszarowej;
 • płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej (redystrybucyjnej);
 • płatności dla młodych rolników;
 • płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją;
 • płatności związane do zwierząt: krów, bydła, owiec i kóz;
 • płatności związane do powierzchni upraw: buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, chmielu, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, pomidorów, lnu i konopii włóknistych;
 • płatności niezwiązanej do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020);
 • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013);
 • pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 • pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).

Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja – ale nie później niż do dnia 11 czerwca, za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności obszarowych można składać do 1 czerwca. Zmiany do wniosku mogą być złożone także od 2 do 11 czerwca, spowoduje to jednak zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik może wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne do 100 m2, rowy do 2 m szerokości, ogródki przydomowe a także obiekty położone w obrębie działki rolnej, takie jak żywopłoty, pasy zadrzewień, ściany tarasów, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych oraz mury, które tradycyjnie stanowią element dobrej kultury rolnej, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m i które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej. 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa