WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Informacje ekonomiczne

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt hodowlanych w 2019 roku

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt hodowlanych w 2019 roku

Data utworzenia: 04-02-2019 ; Data modyfikacji: 22-02-2019

Minister rolnictwa i rozwoju wsi corocznie w drodze rozporządzenia określa sumy dopłat dla poszczególnych upraw rolnych i hodowli zwierząt na rok następny. Na podstawie rozporządzenia z 27.11.2018 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia w 2019 roku wynosi: 65% składki do 1 ha uprawy upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,...
czytaj więcej

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Data utworzenia: 04-02-2019 ; Data modyfikacji: 22-02-2019

31 marca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005, Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). Celem wprowadzenia tej nowelizacji było zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie, gdyż w Polsce...
czytaj więcej

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 22-02-2019

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz.1312) 19 września 2018 roku  ARiMR ogłosiła informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym. województwo średnia wielkość powierzchni...
czytaj więcej

Średnie ceny gruntów ornych w II kwartale 2018 roku, z podziałem na województwa.

Średnie ceny gruntów ornych w II kwartale 2018 roku, z podziałem na województwa.

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 22-02-2019

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 8 października 2018 r. województwo grunt orny-ogółem, w zł grunt orny-dobry, w zł grunt orny-średni, w zł grunt orny-słaby, w zł dolnośląskie 35 947 47 500 35 000 28...
czytaj więcej