WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Informacje ekonomiczne

Podatek rolny (podatek gruntowy)

Podatek rolny (podatek gruntowy)

Data utworzenia: 18-09-2020

Zagadnienia związane z opodatkowaniem gruntów gospodarstwa reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. W myśl przepisów ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają gospodarstwa rolne, w których grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, posiadają łączną powierzchnię...
czytaj więcej

Wysokość sładek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale

Wysokość sładek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale

Data utworzenia: 09-09-2020

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie...
czytaj więcej

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2020 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2020 r.

Data utworzenia: 03-09-2020 ; Data modyfikacji: 09-09-2020

  Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w  II i III kwartale 2020 r.  Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego Wysokość składki na ubezpieczenie w zł emerytalno-rentowe wypadkowe,...
czytaj więcej

Pomoc de minimis w rolnictwie

Pomoc de minimis w rolnictwie

Data utworzenia: 25-08-2020

Zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnym, reguluje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo...
czytaj więcej

Średnie ceny gruntów w IV kwartale 2019 roku

Średnie ceny gruntów w IV kwartale 2019 roku

Data utworzenia: 02-03-2020 ; Data modyfikacji: 18-09-2020

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2019 r. według województw - obowiązują od 27 lutego 2020 r. Województwo Użytki rolne ogółem Grunt...
czytaj więcej

Podatek rolny w 2020 roku

Podatek rolny w 2020 roku

Data utworzenia: 04-02-2020 ; Data modyfikacji: 18-09-2020

Według komunikatu Prezesa GUS  z dnia 18 października 2019  r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 - wynosi 58,46 zł za 1 dt. Oznacza to, że stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi od jednego ha przeliczeniowego 146,15 zł (co stanowi...
czytaj więcej

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 roku

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 roku

Data utworzenia: 22-01-2020 ; Data modyfikacji: 29-01-2020

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników  w I kwartale 2020 r. Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych Wysokość składki na ubezpieczenie (w zł) emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe,...
czytaj więcej

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Data utworzenia: 22-01-2020 ; Data modyfikacji: 29-01-2020

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: 1) podlegał temu...
czytaj więcej