wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnie ceny użytków rolnych w II kwartale 2022 (wg GUS)

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

 

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2022 R. WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Województwa

Grunt orny

ogółem

dobry      (klasy I, II, IIIa)

średni     (klasy IIIb, IV)

słaby  (klasy V, VI)

Dolnośląskie

43 452

55 000

43 061

36 800

Kujawsko-pomorskie

64 810

81 245

64 396

48 793

Lubelskie

47 037

69 556

47 500

30 817

Lubuskie

36 111

36 250*)

38 250

31 833

Łódzkie

51 390

77 349

52 278

37 920

Małopolskie

45 967

55 460

39 357

32 286

Mazowieckie

52 204

66 176

53 884

41 599

Opolskie

60 562

80 844

50 254

37 234

Podkarpackie

36 196

45 649

34 289

26 741

Podlaskie

64 533

79 000

70 007

51 653

Pomorskie

51 212

60 714

53 511

44 375

Śląskie

44 016

60 357

49 537

30 409

Świętokrzyskie

39 800

48 147

35 651

25 114

Warmińsko-mazurskie

55 950

65 333

57 806

48 048

Wielkopolskie

77 384

98 062

80 849

56 390

Zachodniopomorskie

-------------

38 760**)

34 546

32 000**)

POLSKA

59 358

71 931

60 831

44 305

 


*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2021 r.

**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2022 r.

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda